"lukewarm response" — Słownik kolokacji angielskich

lukewarm response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chłodna odpowiedź
  1. lukewarm przymiotnik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The album received lukewarm response, and the movie didn't do well at the box office either.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo