"violent response" — Słownik kolokacji angielskich

violent response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywna odpowiedź
  1. violent przymiotnik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Below, a video compilation of this week's protests and the government's violent response.

powered by  eTutor logo