"aggressive response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywna odpowiedź
  1. aggressive przymiotnik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A. I believe we need an aggressive response to newborns who are drug positive.

powered by  eTutor logo