"angry response" — Słownik kolokacji angielskich

angry response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odgłos niezadowolenia
  1. angry przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I knew that an angry response would not go down well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo