"for one's response" — Słownik kolokacji angielskich

for one's response kolokacja
Popularniejsza odmiana: for a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś odpowiedź
  1. for przyimek + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not wait for their him response, but continued.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo