"without response" — Słownik kolokacji angielskich

without response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez odpowiedzi
  1. without przyimek + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The album came and went without much response from the audience, the critics, or anyone in general.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo