"with the response" — Słownik kolokacji angielskich

with the response kolokacja
Popularniejsza odmiana: with a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z odpowiedzią
  1. with przyimek + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Such can be the case with the body's natural response to the cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo