"in one's responses" — Słownik kolokacji angielskich

in one's responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: in response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś odpowiedzi
  1. in przyimek + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    She clearly did not know what to say in response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo