"with response" — Słownik kolokacji angielskich

with response kolokacja
Popularniejsza odmiana: with a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z odpowiedzią
  1. with przyimek + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    Such can be the case with the body's natural response to the cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo