"between response" — Słownik kolokacji angielskich

between response kolokacja
Popularniejsza odmiana: between responses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między odpowiedzią
  1. between przyimek + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The time between stimulus and response was recorded for analysis.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo