"about one's responses" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: about one's response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś odpowiedzi
  1. about przyimek + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Later, she told many of the same people about the Army's response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo