"on response" — Słownik kolokacji angielskich

on response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na odpowiedzi
  1. on przyimek + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    The international community seems not yet to have decided on its response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo