"of one's responses" — Słownik kolokacji angielskich

of one's responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: of response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś odpowiedzi
  1. of przyimek + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What kind of response is the child required to make?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo