"over one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: over several responses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad czyjś odpowiedź
  1. over przyimek + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We received over 1,200 responses and I plan to put your ideas to good use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo