"for response" — Słownik kolokacji angielskich

for response kolokacja
Popularniejsza odmiana: for a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla odpowiedzi
  1. for przyimek + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    He did not wait for their him response, but continued.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo