"on one's responses" — Słownik kolokacji angielskich

on one's responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: on response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś odpowiedzi
  1. on przyimek + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The international community seems not yet to have decided on its response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo