"response takes" — Słownik kolokacji angielskich

response takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź wymaga
  1. response rzeczownik + take czasownik
    Luźna kolokacja

    The response has taken my breath away, I had no idea there were so many people who cared.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo