"therapeutic response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lecznicza odpowiedź
  1. therapeutic przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kahn originally began creating art as a therapeutic response to a difficult upbringing, rather than through a wish to build a career.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo