"response brings" — Słownik kolokacji angielskich

response brings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź przynosi
  1. response rzeczownik + bring czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These responses often bring less attention from parents than the aggressiveness of their brothers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo