"medical response" — Słownik kolokacji angielskich

medical response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczna odpowiedź
  1. medical przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Fortunately, Radmer is there in another few seconds, and takes charge of the medical response.

powered by  eTutor logo