"response ranges" — Słownik kolokacji angielskich

response ranges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakresy odpowiedzi
  1. response rzeczownik + range czasownik
    Luźna kolokacja

    Responses from the art world and the public ranged widely.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo