"offer responses" — Słownik kolokacji angielskich

offer responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: offer a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzi oferty
  1. offer czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thanks for your comments and just thought I would offer a response.

powered by  eTutor logo