"response exceeds" — Słownik kolokacji angielskich

response exceeds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź przekracza
  1. response rzeczownik + exceed czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My response exceeds the 5000 character limit, I'm afraid, but it can be found here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo