"encourage a response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj odpowiedź
  1. encourage czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He stared at Uhura, silently trying to encourage a response that was not forthcoming.

powered by  eTutor logo