ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. response comes = odpowiedź nadchodzi response comes
2. response leads = odpowiedź prowadzi response leads
3. response takes = odpowiedź wymaga response takes
  • Responses from the art world and the public ranged widely.
  • At this point, the response has ranged from warmth to hostility.
  • Critical response of the episode ranged from mixed to negative.
  • In his studies responses ranged from 7 percent to 27 percent, he said.
  • Israeli officials have made many different responses ranging from positive, to neutral, to negative.
  • Initial critical response to Baptism ranged from average to negative.
  • The response of coaches to the scholarship vote ranged from silence to anger.
  • When a problem is suspected, she said, responses range from showing people how to provide better care to calling public agencies to investigate.
  • Critical response to Weathervanes has ranged from mixed to positive.
  • Possible responses could range from a wider patrol of gulf waters to a military strike.
5. response goes = odpowiedź idzie response goes
6. response receives = odpowiedź spotyka się response receives
7. response brings = odpowiedź przynosi response brings
8. response exceeds = odpowiedź przekracza response exceeds
9. response draws = odpowiedź przyciąga response draws
10. response arrives = odpowiedź nadchodzi response arrives
11. response addresses = adresy odpowiedzi response addresses
(7) vary, differ, contrast
Kolokacji: 3
(9) help, tend
Kolokacji: 2
(10) underscore, highlight
Kolokacji: 2
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.