"response receives" — Słownik kolokacji angielskich

response receives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź spotyka się
  1. response rzeczownik + receive czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As he drove past the next corner, Silk blinked the lights, received a response from a parked sedan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo