"provide response" — Słownik kolokacji angielskich

provide response kolokacja
Popularniejsza odmiana: provide responses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz odpowiedź
  1. provide czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What if I can't provide a response within the required period?

powered by  eTutor logo