"response arrives" — Słownik kolokacji angielskich

response arrives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź nadchodzi
  1. response rzeczownik + arrive czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Typically, an official response to the request would arrive after half a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo