"straightforward response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna odpowiedź
  1. straightforward przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such straightforwardness, she decided, deserved an equally straightforward response.

powered by  eTutor logo