"response given" — Słownik kolokacji angielskich

response given kolokacja
Popularniejsza odmiana: give a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź dany
  1. give czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The union is expected to give its response next week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo