"prompt responses" — Słownik kolokacji angielskich

prompt responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: prompt a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe odpowiedzi
  1. prompt czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Reports about that meeting have prompted a strong response from some members of Congress and others.

powered by  eTutor logo