ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
10. affect one's response = wpływać czyjś odpowiedź affect one's response
12. create as a response = stwórz jako odpowiedź create as a response
  • These music resources have been created as a response to expanding technology and needs of customers that wanted easy, quick access to music.
  • ReliefOversight.org - a website created as a response to the 2010 Haiti earthquake.
  • "America by Design" seems almost to have been created as a conscious response to the Stern series.
  • In all, at least 263 organizations have been created or reorganized as a response to 9/11.
  • The Academy was created as a response to a large number of freshman retentions.
  • "Freddy Falcon" was created as a response to this initiative and adopted by the school.
  • It has been created as a response to the "abuse" stray dogs are facing.
  • Hogarth's print was created in 1721 as a response to the foreign engravings.
  • It was created in 1924 as a response to the fears about the growing threat from the development of bomber aircraft.
  • It was created as a response to the September 11 attacks in 2001.
13. influence one's response = wpływ czyjś odpowiedź influence one's response
14. shape one's response = kształt czyjś odpowiedź shape one's response
15. regulate responses = ureguluj odpowiedzi regulate responses
16. change one's response = zmiana czyjś odpowiedź change one's response
17. response elicited = odpowiedź wywołała response elicited
18. prepare a response = przygotuj odpowiedź prepare a response
19. raise in response = podnieś w odpowiedzi raise in response
20. form as a response = forma jako odpowiedź form as a response
(11) discuss, explore
Kolokacji: 2
(13) follow, ensure, watch
Kolokacji: 3
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.