"give one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: give a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawać czyjś odpowiedź
  1. give czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The union is expected to give its response next week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo