"prepare a response" — Słownik kolokacji angielskich

prepare a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przygotuj odpowiedź
  1. prepare czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More than likely, he had considered it already and prepared a response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo