"change one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana czyjś odpowiedź
  1. change czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "No," she said and then changed her response to, "I don't know," as another bolt of lightning struck, this time a little farther away.

powered by  eTutor logo