"relaxation response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź relaksacyjna
  1. relaxation rzeczownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For 10 to 20 minutes each day, take time to produce a relaxation response in your body and mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo