"relaxation technique" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda relaksacyjna
  1. relaxation rzeczownik + technique rzeczownik
    Silna kolokacja

    It's a good idea for everyone to learn some relaxation techniques.

powered by  eTutor logo