"response begins" — Słownik kolokacji angielskich

response begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź zaczyna się
  1. response rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Soviet response to problems of nuclear strategy began with classified publications.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo