"response effort" — Słownik kolokacji angielskich

response effort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysiłek odpowiedzi
  1. response rzeczownik + effort rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In such cases, senior federal officials direct nationally-coordinated response efforts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo