"shape one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształt czyjś odpowiedź
  1. shape czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This year, there was every reason to suppose the chief justice would want to shape the court's response to the war on terrorism.

powered by  eTutor logo