"make one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: make no response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić czyjś odpowiedź
  1. make czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She made no response, simply looked back out at space.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo