"response occurs" — Słownik kolokacji angielskich

response occurs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź występuje
  1. response rzeczownik + occur czasownik
    Luźna kolokacja

    Psychological response is the only remaining concern and can occur at any level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo