"response depends" — Słownik kolokacji angielskich

response depends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź zależy
  1. response rzeczownik + depend czasownik
    Luźna kolokacja

    The organization's response will depend on the facts of a district's involvement, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo