"regulate responses" — Słownik kolokacji angielskich

regulate responses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ureguluj odpowiedzi
  1. regulate czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Melatonin normally works to regulate the body's rhythms and responses to light and dark.

powered by  eTutor logo