"provoke a response" — Słownik kolokacji angielskich

provoke a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj odpowiedź
  1. provoke czasownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They said it would almost certainly provoke a response in Washington.

powered by  eTutor logo