"get no response" — Słownik kolokacji angielskich

get no response kolokacja
Popularniejsza odmiana: get a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie zrozum żadnej odpowiedzi
  1. get czasownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She tried to move around one group, and got no response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo