"form as a response" — Słownik kolokacji angielskich

form as a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): forma jako odpowiedź
  1. form czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The network was formed as a response to rising programming coasts incurred by regional stations in the 1970s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo