TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 81
3. social order = ład społeczny social order
5. direct order = bezpośredni rozkaz direct order
7. strict order = bezwzględny porządek strict order
8. reverse order = kolejność odwrotna reverse order
9. tall order = trudne zadanie, wygórowane żądanie tall order
10. Franciscan Order = Franciszkanin Porządek Franciscan Order
11. monastic order = zakon monastyczny monastic order
13. holy order = święte polecenie holy order
14. proper order = właściwy porządek proper order
16. particular order = szczególny porządek particular order
17. political order = ład polityczny political order
18. public order = porządek publiczny public order
19. old order = stary porządek old order
21. new order = nowy ład, nowy porządek new order
22. low order = prymitywne polecenie low order
23. temporary order = zarządzenie tymczasowe temporary order
24. far order = daleko porządek far order
25. final order = końcowe polecenie final order
27. specific order = konkretne zamówienie specific order
28. original order = oryginalny porządek original order
29. good order = dobry porządek good order
30. large order = duży rozkaz large order
31. Victorian Royal Order = Wiktoriański Królewski Porządek Victorian Royal Order
32. correct order = właściwy porządek correct order
33. short order = szybkie danie short order
34. established order = ustalony, utrwalony porządek established order
35. perfect order = idealny porządek perfect order
37. economic order = ład ekonomiczny economic order
38. right order = właściwe polecenie right order
39. international order = międzynarodowy porządek international order
40. initial order = zamówienie wstępne initial order
41. secret order = tajemny porządek secret order
42. general order = powszechny porządek general order
43. constitutional order = konstytucyjny porządek constitutional order
44. certain order = pewny porządek certain order
45. protective order = zabezpieczający rozkaz protective order
46. Catholic order = Katolicki porządek Catholic order
47. civil order = cywilny porządek civil order
48. big order = duży porządek big order
49. random order = porządek przypadkowy random order
50. moral order = moralny porządek moral order
51. small order = drobny porządek small order
52. Excellent Order = Doskonałe Polecenie Excellent Order
53. official order = polecenie służbowe official order
54. Sufi order = Sufi porządek Sufi order
55. European order = Europejski porządek European order
56. numerical order = porządek liczbowy numerical order
57. explicit order = nakaz formalny explicit order
58. middle order = porządek środka middle order
59. Federal court order = Porządek sądu federalnego Federal court order
60. wrong order = złe polecenie wrong order
61. legal order = porządek prawny legal order
62. previous order = poprzedni rozkaz previous order
63. ancient order = starożytny porządek ancient order
64. total order = całkowity porządek total order
65. regular order = regularny rozkaz regular order
66. necessary order = konieczny rozkaz necessary order
67. early order = wczesny porządek early order
68. similar order = podobny porządek similar order
69. usual order = zwykły porządek usual order
70. sequential order = rozkaz następujący po kolei sequential order
71. single order = jeden porządek single order
72. quick order = szybkie polecenie quick order
73. judicial order = nakaz sądowy judicial order
74. partial order = częściowy rozkaz partial order
75. formal order = formalny porządek formal order
76. mendicant order = zakon mendykancki, zakon żebraczy mendicant order
  • These mendicant orders were popular, and became more so in the 15th century.
  • This led him to study the controversy between the university and the mendicant orders.
  • Missionary would have been a better analogy, though not from one of the mendicant orders.
  • He also suggests that the mendicant orders are partly to blame.
  • There was much debate about the constitutions of the different mendicant orders.
  • The inquisitors usually came from the mendicant orders or were associated with these new groups.
  • The Franciscans are a mendicant order, which is why they did not own the church and the monastery.
  • Still, he contends, with a budget of only $2 million a year, "we're practically a mendicant order."
  • As in the monastic and mendicant orders, the leaders were to be elected by the community.
  • The 13th century saw the rise of the Mendicant orders such as the:
77. durable goods order = porządek artykułów trwałego użytku durable goods order
78. postal order = przekaz pocztowy, przekaz pieniężny postal order
79. traditional order = tradycyjny porządek traditional order
80. logical order = logiczne polecenie logical order
81. lawful order = legalny porządek lawful order
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.