"small order" — Słownik kolokacji angielskich

small order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobny porządek
  1. small przymiotnik + order rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The executive was convinced that it had too many small orders.

powered by  eTutor logo