PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"certain order" — Słownik kolokacji angielskich

certain order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewny porządek
  1. certain przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Probably touching it in a certain order will open the door."

powered by  eTutor logo